Laadi rahoitussuunnitelma uudelle hankkeelle

Lataa ilmainen rahoitussuunnitelma opas

Olemme julkaisseet työkalun pk-yrityksen rahoitussuunnittelun tueksi. Rahoitussuunnitelma-oppaan avulla pystyt määrittelemään projektin tai hankkeen liiketoimintavaikutusta ja laskemaan hankkeen alkuinvestoinnin sekä sen kannattavuuden.

Rahoitussuunnitelma-opas on interaktiivinen ja se laskee sinulle rahoitussuunnitelman automaattisesti antamiesi tietojen mukaan. Oppaan tarkoituksena on tukea sinua hankinnan päätöksenteossa sekä haastaa arvioimaan hanketta monesta eri kulmasta.

Näin Rahoitussuunnitelma-opas toimii

  • Kirjoita projektikuvaus vastaamalla kysymyksiin rahoituksen tarpeesta, yrityksen ja markkinan nykytilannetta ja hankkeen kokonaisvaikutuksista liiketoimintaan.
  • Täytä arvio aloituskustannuksista, myynnistä ja juoksevista kuluista.
  • Opas laskee muun muassa, miten paljon hanke tarvitsee panostusta, ennen kuin se alkaa tuottamaan tulosta ja mikä projektin ROI, eli tuottoprosentti on.

Projektikuvaus

Projektikuvauksen avulla saadaan kokonaisvaltainen tietämys siitä, mitä rahoitussuunnitelma tulee pitämään sisällään ja kuinka paljon yrityksesi tarvitsee rahoitusta. Kannattaa kuitenkin aina lähteä siitä, että mihin sitä rahaa oikeastaan tarvitsee.

Hyvän projektikuvauksen jälkeen olet itse tietoinen ongelmakohdistasi ja paikoista, joita rahoitus edistää. Rahoitussuunnittelu on tärkeä osa yrityksesi liiketoiminnan kehittämistä.

Rahoituksen tarve

Miten paljon yrityksesi tarvitsee lyhyellä aikavälillä pääomaa ja mihin sitä halutaan käyttää? Näihin kysymyksiin vastaamalla saat selville sen, mikä yrityksesi rahoituksen tarve on ja kuinka paljon tarvitset yritykselle rahoitusta.

Yrityksen ja markkinan nykytilanne

Yrityksellä voi mennä hyvin tai huonosti. Yrittäjän tulee tehdä rahoitukseen liittyviä suunnanvaihtoja, mikäli markkinatilanne ei näytä hyvältä. Vieraan pääoman hankinta auttaa merkittävästi yrityksen toimintaa. Tulevaisuudessa ulkopuolista rahoitusta ei välttämättä enää tarvita ja silloin on täysin eri tilanne.

Hankkeen kokonaisvaikutus

Ota myös huomioon mitä hankkeella voidaan saada aikaiseksi. Rahoitussuunnitelman tekeminen ei ole kannattavaa, jos ei voida miettiä yhtään miten se hyödyttää yritystä tulevaisuudessa. Ota kaikki rahoitussuunnitelman osaset huomioon suunnittelussa ja voit arvioida miten kannattavaa yrityksellesi on hankkia vierasta pääomaa.

Arvio yrityksen kuluista ja myynnistä

Projekti ei menesty pelkällä rahoituksen tarpeen kartoittamisella, vaan sinun tulee laatia kuitenkin rahoitussuunnitelma, joka sisältää tärkeää tietoa kuluista, kuten aloituskustannukset ja juoksevat kulut.

Rahoitukseen voi vaikuttaa myös yrityksen tekemä myynti. Rahoituksen tarve voi olla lyhyellä aikavälillä tärkeässä roolissa, mutta jatkuvalla myynnillä yrityksen on mahdollista saada ulkopuolista rahaa maksettua takaisin jatkuvasti.

Aloituskustannukset

Millaisia kuluja yritykselle syntyy projektin aloittamisessa ja miten se vaikuttaa rahoituksen kokonaistarpeeseen. Pitääkö kenties uutta myymälää varten tehdä remonttia, rekrytoida työntekijöitä tai tehdä muita hankintoja? Hyvän rahoitussuunnitelman tekemisessä ja suunnittelussa pitää ottaa huomioon monta eri liiketoiminnan osaa, jotka ovat tärkeitä yrityksellesi.

Myynti

Miten yrityksen myynti auttaa rahoitussuunnitelman laatimisessa ja miten yrityksesi tulee selviämään lainatun pääoman lyhennyksistä. Hyvä rahoitussuunnittelu auttaa miettimään erityisesti myynnin vaikutusta rahoitussuunnitelmassa ja miten se vaikuttaa pitkällä aikavälillä.

Juoksevat kulut

Yritys ja sen toiminta ylläpidetään yleensä tiettyjen palveluiden avulla, joista muodostuu juoksevia kuluja. Miten paljon juoksevien kulujen kattamiseksi tarvitaan pääomaa ja mistä ne rahat tulevat. Onko kenties myynti juoksevien kulujen kattajana vai tarvitaanko rahoitusta myös niiden ylläpitoon?

Mietityttääkö budjetointi? Tutustu myös uuden yrittäjän budjetointioppaaseemme.

Opas rahoitussuunnitelman tekemiseen

Hyvä rahoitussuunnitelma auttaa sinua selvittämään kuinka paljon tarvitset rahoitusta ja miten projektin vaikutus edistää liiketoimintasuunnitelman mukaista tarkoitusta. Yrityksen ei kannata toimia liiketoimintasuunnitelman ulkopuolella, joten hyvä suunnitelma auttaa pysymään viivojen sisäpuolella.

Rahoitussuunnittelu ei ole rakettitiedettä ja yrittäjän ei kannata pelätä sitä. Saat rahoitussuunnitelmaoppaamme avulla selville kaiken tarvittavan ja voit hakea projektillesi rahoitusta tuota pikaa.

Tietenkin vieraan pääoman rahaa voit lainata ilman rahoitussuunnitelmaa. Rahoitussuunnitelma auttaa sinua määrittelemään tärkeitä asioita, jotta et ylläty yhtäkkiä muuttuvista tekijöistä toiminnan kehittyessä.