Budjetointiopas uudelle yrittäjälle

Tee yrityksen budjetointi huolella, se auttaa liiketoiminnan menestymisessä

Budjetti, eli talousarvio voi kuulostaa hankalalta, mutta se on avain menestyksekkääseen liiketoimintaan. Yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa tulojen ja menojen arviointia tietyllä ajanjaksolla.

Vaikka budjetti olisikin yksinkertainen, on se sitäkin tärkeämpi työväline yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä. Tämä artikkeli tarjoaa uusille yrittäjille käytännöllisiä ohjeita talousarvion laatimiseen ja hallintaan.

Budjetin laatiminen

Budjetointi on tärkeä työkalu, jonka avulla voit seurata yrityksen talouden tilannetta. Asiat on hyvä pohtia jo ennen liiketoiminnan aloittamista, jotta tiedät mihin kannattaa käyttää rahaa ja mihin ei. Budjetin tekeminen ei vaadi Excel-osaamista tai sen kummempaa koulutusta. Riittää, että tiedät mihin rahat menevät ja mistä sitä tulee lisää. Budjetin voi laatia esimerkiksi ruutupaperille ja sen seuraamista voidaan tehdä yksittäiselle kuukaudelle, samaa ruutuvihkoa käyttäen.

Laske tulot tarkkaan

Mieti tarkkaan, miten paljon voit nostaa palkkaa ja kuinka paljon saat rahaa esimerkiksi tuista ja muista lähteistä. Näitä lukuja on helppo muokata jälkikäteen, mutta alussa harkitse tarkoin, kuinka paljon tarvitset minimissään elämiseen.

Kiinteät kulut

Budjetoinnin osalta on tärkeää ottaa huomioon kiinteät menoerät, kuten vuokra, vakuutus, sähkölasku ja muut välttämättömät kulut. Jos yrityksesi ei pysty maksamaan kiinteä kustannuksia, ei silloin liiketoimintaa voi harjoittaa laisinkaan.

Muuttuvat kustannukset

Muuttuvat kustannukset on hyvä budjetoida jollain tasolla, sillä sieltä voit talouden kannalta joustaa helposti tiukan tilanteen tullen. Paljonko käytät ylimääräistä esimerkiksi markkinointiin tai kokouskuluihin määrittää helposti, mihin budjettia käytetään.

Tee budjetti pidemmälle aikavälille

Kun tulot ja menot sekä muuttuvat kustannukset ovat selvillä, voidaan silloin tehdä budjetti. Budjetti kannattaa tehdä pidemmälle aikavälille, jotta yrityksen talouden seuraaminen on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Yleensä budjetti tehdään edellisenä vuonna tulevalle vuodelle, jotta taloutta on helpompi seurata ja kehittää.

Seuraa budjetin edistymistä

Budjetti on tärkeä talouden seurannan työkalu, mutta jos sen etenemistä ei seuraa mitenkään, ei siitä ole kovinkaan paljon hyötyä. Seuraa siis mihin kuluja menee ja mistä tulee rahaa. Jos saat enemmän rahaa, kuin mitä olet arvioinut etkä tarvitse sitä palkkana, käytä se markkinointiin tai säästä pahan päivän varalle. Budjetointi on suuntaa antavaa ja sen avulla voit johtaa yrityksen taloutta numeroilla.

Budjetti on tärkeä talouden seurannan työkalu

Älä tee liian tarkkaa budjettia

Kun puhutaan budjetista, niin puhutaan yleensä karkeasti kokonaisuudesta. Yrityksen budjetointi voidaan tehdä todella yksityiskohtaisesti ja jokaisen kuukauden tavoitteet voidaan asettaa millin tarkasti. Olet kuitenkin vasta uusi yrittäjä, joten älä käytä liikaa aikaa siihen, onko markkinointikulusi Googlen vai sosiaalisen median maksetusta mainonnasta menevä kulu, vaan tee yleinen mainosbudjetti, jota voit hyödyntää tarpeen tullen.

Budjetointi kannattaa tehdä yrityksen näköiseksi ja yrityksen tavoitteet silmällä pitäen. Älä tee koko ajan muutoksia budjetin ”pääkategorioihin” vaan lisää ja vähennä kustannuksia tiettyihin kategorioihin, kuten markkinointiin. Voit pitää omaa taulukkoa esimerkiksi kuluista, joita menee markkinointiin ja lisätä niitä sen sarakkeen alle, mutta älä tee liian kohdistettua budjettia jokaiselle kuluerälle.

Jos jokaisen kuukauden menot ja tulot on merkitty liian tarkasti, tuntuu budjetointi silloin ylivoimaisen hankalalta. Oman ajan käyttö menee liian suurelta osin jokaisen kuukauden budjetointiin, ja menetät aikaa oikeilta toimilta.

Jätä budjettiin joustovaraa

Budjettia ei kannata tehdä eurolleen vaan jätä budjettiin joustovaraa. Jos tulot vähenevät, pystyt silloin nipistämään menoista. Jos taas tulot kasvavat, voit silloin kasvattaa palkkaa tai markkinointikuluja, oman suunnitelmasi mukaisesti.

Tilanteet muuttuvat usein nopeallakin aikataululla, varsinkin uuden yrityksen kohdalla. Voit miettiä etukäteen paljonko saat myyntiä, mutta todellisuudessa luvut ovat moninkertaisia siihen nähden, jos olet hinnoitellut itsesi oikealla tavalla.

Jos mietit palkkatöitä, voit myydä vaikka kuinka paljon palveluita ja saat ehkä vuoden päästä muutaman satasen korotuksen palkkaasi. Yrittäjänä voit moninkertaistaa liikevaihtosi yhden kuukauden aikana, jos käy hyvä tilanne. Toki se miten paljon siitä jää viivan alle, riippuu täysin toimialastasi ja hinnoittelusta.

Tilanteet voivat muuttua koko ajan, joten budjetti kannattaa tehdä ja sen edistymistä kannattaa puolestaan seurata. Budjetointi voi olla yksi menestystekijä uuden yrityksesi kasvutarinan aloittamisessa.

Käytä sopivaa työkalua budjetointiin

Budjetin voi periaatteessa tehdä millä tahansa työkalulla. Nykyään siihen löytyy varmasti satoja erilaisia ohjelmistoja, joiden avulla voit saada hyvinkin tarkkaa dataa yrityksesi tilasta. Toisaalta jos liiketoimintasi on vasta alussa, voisi budjetin laskea auki ihan vaan ruutupaperille.

Excel on kätevä työkalu yrityksen budjetin seurantaan. Voit tehdä erilaisia kaavoja, jotka laskevat sinulle asioita automaattisesti muuttamalla lukujen suhdetta. Voit myös ennen yrityksen toiminnan aloittamista vertailla eri lukuja keskenään ja päättää sopivat budjetit tarpeisiisi. Excel on myös melko edullinen käyttää. Kun tarpeesi monimutkaistuvat, ota vasta sitten arvokkaampi ohjelmisto käyttöön.

Mikä on osabudjetti?

Osabudjetissa puhutaan nimenomaan tarkemmasta tavasta budjetoida yrityksen liiketoimintaa. Voit esimerkiksi tehdä markkinoinnille oman budjetin, myynnille oman sekä muuttuville kustannuksille oman budjetin.

Pienessä yrityksessä ei kannata tehdä liian tarkkaa budjettia, sillä lähtökohtaisesti olet kiinnostunut vain menoista ja tuloista sekä niiden erotuksesta.

Mitään yksiselitteistä mallia ei ole olemassa eikä sinun tarvitse osabudjetin avulla edes arvioida yrityksen liiketoimintaa. Käytä sinulle sopivia termejä sekä kategorioita ja saat juuri oikean budjetin rakennettua.

Älä pelkää hakea rahoitusta

Kausivaihtelut ja liiketoiminnan sesonkiluonteisuus voivat aiheuttaa haasteita kassavirran hallintaan ja tuoda lisärahoituksen tarpeen. Kannattaa käydä läpi ensiksi tuttavia, mikäli heidän olisi mahdollista auttaa sekä madaltaa omaa palkkatasoa tarvittaessa.

Tämän jälkeen voit miettiä yritysrahoituksen hakemista. OPR-Yritysrahoitus tarjoaa kassavajeeseen tai kassavirran heilahteluun joustavia ja nopeita rahoitusratkaisuja.

Yritysluoton kertalainalla rahoitat suuremmat investoinnit 3 000 eurosta 100 000 euroon saakka jopa 18 kuukauden takaisinmaksuajalla. Lisärahoituksen hakeminen on helppoa, sillä sinun ei tarvitse kerätä perinteistä tilinpäätösdokumentaatiota tai varata aikaa lainaneuvotteluihin. Täytä vain uudistunut lainahakemus verkossa ja saat lainatarjouksen nopeasti tutustuttavaksi.

Pyydä maksuton lainatarjous

Sopisiko yrityksesi tarpeisiin paremmin jatkuva lainalimiitti?

Yritysluotto Flex tarjoaa joustavaa lisärahoitusta yrityksesi päivittäisen liiketoiminnan ylläpitämiseen. Yritysluotto Flex -joustoluotto on 2 000–20 000 euron jatkuva lainalimiitti, jonka puitteissa voit tehdä nostoja yrityksesi tilille kerralla tai pienemmissä osissa. Luotto on täysin lyhennysvapaa, joten voit päättää itse luoton lyhentämisen tahdin.

Tutustu Yritysluotto Flex -joustoluottoon