Yrityslainojen ABC – yritysrahoituksen terminologiaa

Yrityslainojen ABC – yritysrahoituksen terminologiaa

Yrityslainan hakeminen verkossa on monelle uusi kokemus. Useimmat haluavat vertailla eri vaihtoehtoja, mutta aina ei ole helppoa ymmärtää yrityslainojen eroa. Vertaillessasi eri yrityslainoja tulet väistämättä törmäämään joihinkin uusiin ja hämmentäviin termeihin.

Yritysluotolla pyrimme aina käyttämään selkeää kieltä kaikessa viestinnässä, mutta joudumme joskus käyttämään termejä, jotka ovat sinulle tuntemattomia. Jotta lainanhaku tuntuisi selkeältä ja turvalliselta, kokosimme yleisimmät yrityslainatermit alla olevaan sanastoon.

AAA-luottoluokitus
Paras mahdollinen luottoluokitus, joka yrityksellä tai henkilöllä voi olla.

Asianmukainen huolellisuus
Lainanottajan antamien tietojen tarkistaminen ja varmentaminen. Tähän kuuluvat muun muassa tulojen lähteen varmentaminen, taloudellisen tilanteen huolellinen tarkastaminen, vakuutena toimivan omaisuuden arvottaminen, verojenmaksutilanteen selvittäminen sekä kaikkien muiden tietojen tutkiminen.

Bruttotulot
Tulot ennen veroja ja kuluja. Yritystasolla bruttotuloilla voidaan tarkoittaa myös joko arvioituja tai todellisia, vielä saamattomia tuloja, joita yritys tai omaisuus tuottaa.

Indeksikorko
Keskuspankin säätelemä ohjauskorko, joka määrittää vaihtuvakorkoisten lainojen kokonaiskoron. Indeksiosuuden lisäksi lainan korkoon kuuluu myös pankin perimä marginaaliosuus.

Kassavirtalaina
Lyhytaikainen laina, jolla paikataan väliaikaisesti maksukykyä tuloja odotellessa.

Kiinteäkorkoinen laina
Laina, jossa korkoprosentti ja maksuerät pysyvät samansuuruisina koko laina-ajan.

Korko
Summa, joka rahan lainaamisesta maksetaan. Se kattaa lainan antajan kulut ja riskin.

Korkokatto
Vaihtuvakorkoisen lainasopimuksen pykälä, joka määrittää, kuinka korkeaksi korkoprosentti voi tietyllä aikavälillä nousta.

Korkoprosentti
Rahan lainaamisen hinta prosentteina suhteessa lainan pääomaan.

Lainan hyväksyminen
Riskianalyysiin perustuva päätös siitä, annetaanko yritykselle tai yksilölle lainaa. Analyysissä tarkastellaan muun muassa olemassa olevia lainoja sekä omaisuutta.

Lainan maksaminen
Prosessi, jossa lainan pääoma ja korko maksetaan takaisin säännöllisissä maksuerissä.

Lainan nosto
Rahansiirto, jossa rahat siirtyvät lainanantajalta lainanottajalle.

Lainanottaja
Henkilö tai yritys, jonka nimissä laina otetaan. Samalla lainalla voi olla useita lainanottajia. He kaikki ovat vastuussa lainan takaisinmaksusta ja muista velvoitteista ilman erillisiä toimia, toisin kuin lainan takaaja.

Lainasopimus
Kirjallinen sopimus lainanantajan ja -ottajan välillä. Se määrittelee lainan molempien osapuolten oikeudet ja velvollisuudet.

Lainojen yhdistäminen
Kahden tai useamman lainan yhdistäminen yhdeksi uudeksi lainaksi. Tälle lainalle neuvotellaan samalla uusi maksa-aikataulu sekä korkoprosentti.

Liiketoimintasuunnitelma
Asiakirja, joka kuvaa yrityksen nykytilannetta sekä suunnitelmia useiksi vuosiksi eteenpäin. Saatetaan käyttää esimerkiksi lainahakemuksen liitteenä.

Luottolimiitti
Sopimus, joka määrittää, paljonko yritys voi yhteensä lainata pankilta tietyn ajan kuluessa

Maksukyvytön
Lainanottaja, joka ei ole pystynyt maksamaan lainansa lyhennyksiä tai hoitamaan lainaehtoja sopimuksen mukaan.

Maksukyvyttömyys
Velanottajan kyvyttömyys maksaa velkojaan.

Marginaali
Lainan kokonaiskorko muodostuu indeksiosuudesta, jonka määrittää keskuspankki, sekä marginaalista, jonka määrittää lainan antaja. Marginaaliin hinnoitellaan lainanantajan kulut sekä riski.

Oma pääoma
Organisaation omaisuuden arvo, josta on vähennetty velkojen osuus.

Pääoma
Jäljellä oleva lainasumma ilman korkoja.

Pääomittaminen
Maksamattoman koron lisääminen varsinaiseen lainasummaan eli lainan pääomaan.

Siltarahoitus
Lyhytaikainen laina, jonka tarkoituksena on turvata yrityksen toiminta ennen pysyvän rahoituksen saamista.

Takaaja
Lainan takauksesta vastaava henkilö, tunnetaan myös termillä henkilötakaaja.

Takaisinmaksun laiminlyönti
Lainanottaja ei täytä lainasopimuksen ehtoja, eli käytännössä maksa velkaansa takaisin sovitussa aikataulussa.

Takaus
Sopimus, jossa henkilötakaaja lupaa vastata lainasta, jos varsinainen lainanottaja ei voi hoitaa velvoitteitaan.

Tasaerälaina
Laina, joka maksetaan takaisin käytännössä samansuuruisina lyhennyserinä. Tasaerälaina tunnetaan myös nimellä annuiteettilaina.

Todellinen vuosikorko
Prosenttiosuus, joka kuvaa lainan vuosittaista korkoa suhteessa pääomaan. Todelliseen vuosikorkoon lasketaan mukaan myös lainanhoitokulujen osuus.

Uudelleenrahoitus
Olemassa olevan luoton maksaminen ja uuden lainan ottaminen.

Vakuus
Omaisuus, jota vastaan lainaa otetaan. Jos lainaa ei makseta takaisin, vakuus siirtyy lainan antajalle.

Velka
Velka on rahasumma, jonka lainanottaja on velkaa lainanantajalle. Yksittäinen ihminen tai yritys voi olla velkaa esimerkiksi pankeille, yksilöille, toisille yrityksille tai oman organisaationsa sisällä.

Ylimääräinen maksuerä
Ylimääräisellä maksuerällä lainanottaja voi oma-aloitteisesti lyhentää lainan pääomaa.