Yrittäjä! Näin YEL-uudistus vaikuttaa sinuun.

YEL-uudistus vaikutti vuonna 2023 monen yrittäjän talouteen.

Vuoden 2023 YEL-uudistus vaikuttaa pääasiassa työtulon määrittelyyn. Tiedätkö miten se vaikuttaa sinun osaltasi?

YEL-työtuloa jatkossa useammin ja tarkemmin. Uudistuksen myötä yrittäjän turvaa parannetaan ja työtulon määritelmää yhdenmukaistetaan eri eläkeyhtiöiden keskuudessa.

Lue lisää YEL-uudistuksesta ja miten se vaikuttaa sinuun.

Milloin YEL-vakuutus pitää ottaa?

Yksinään yrityksen omistaminen ei velvoita ottamaan YEL-vakuutusta, vaan sinun tulee tehdä myös työtä kyseiseen yritykseen. Myös yritysmuoto sekä yrityksen omistusosuutesi vaikuttavat YEL-vakuutusta hankkiessa. Ota YEL-vakuutus mielellään heti yritystoimintasi alkaessa, mutta viimeistään kuuden kuukauden kuluessa.

  • YEL-työtulo vähintään 8 575,45 euroa vuodessa.
  • Olet ollut yrittäjänä vähintään neljä kuukautta yhtäjaksoisesti
  • Teet työtä yrityksessäsi
  • Asuinpaikka Suomessa
  • Olet 18 – 67 -vuotias

YEL-vakuutus yrittäjän vastuulla

YEL-vakuutus on pakollinen ja se on yrittäjän sosiaaliturvan perusta. Uuden lain myötä YEL-työtulon määritelmä ei muutu jatkossa, vaan yrittäjän työtulon tulee vastata vastaavasta työstä maksettavaa palkkaa kuten ennenkin.

Oma selvitys on jatkossakin oleellista oikean työtulon määrittämisessä YEL-vakuutuksella. Säännöllinen tarkistaminen varmistaa sen, että työtulo pysyy oikealla tasolla koko yrittäjän toiminnan ajan.

Muuttuneesta tilanteesta tulee jatkossakin ilmoittaa eläkeyhtiölle, mikäli muutoksia tapahtuu yritystoiminnassa, jotka vaikuttavat työpanoksen määrään. Silloin eläkeyhtiö pääsee tarkistamaan työtulon oikealle tasolle mahdollisimman pian.

Suurin muutos YEL-uudistuksessa

Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL tulee tarkempaan syyniin jatkossa eläkeyhtiöiden puolesta. Uudistuksen suurimpana muutoksena on eläkeyhtiöiden velvollisuus tarkistaa työtulosi säännöllisesti.

Aiemmin työtuloa on päivitetty tavanomaisesti kahdessa tilanteessa: jos yrittäjä hakee työtuloon muutosta tai eläkeyhtiö tarkistaa työtulon palkkakertoimella aina vuoden alussa. YEL-palkkakerroin nosti vuoden alusta YEL-työtuloa 3,79%.

Tarkistuksen tiheys ei vieläkään ole päätä huimaavaa, sillä eläkeyhtiöiden tulee tarkistaa työtulosi säännöllisesti joka kolmas vuosi. Eläkeyhtiö tekee tarkistuksen työtulostasi ja antaa sen tasosta kirjallisen ehdotuksen. Sen jälkeen voit täydentää eläkeyhtiön ehdotusta täydentävillä tiedoilla.

Tällä tavalla yrittäjän työtulo seuraa yritystoiminnan kehitystä ja yrittäjän turva pysyy ajankohtaisella tasolla. Työtulon perusteella määräytyy vanhuuseläkkeen lisäksi monta muuta sosiaalietuutta, kuten vanhempain- ja sairauspäiväraha. YEL-vakuutusmaksut tuovat myös turvaa esimerkiksi työkyvyttömyyden ajalle.

Eläkeyhtiön pitää perustella päätökset paremmin

Vuonna 2023 eläkeyhtiön pitää määritellä työpanoksesi arvo ja työtulopäätökset entistä paremmin. Näin lisätään yrittäjän työtulon määrittelyn perusteluun liittyvää ymmärrystä.

Eläkeyhtiö ei hyödy yrittäjän eläkevakuutuksen suuremmista maksuista tai työtulon tason kasvatuksesta, vaan tulot menevät tällä hetkellä eläkkeellä olevien yrittäjien eläkkeisiin.

Eläkeyhtiöiden tavoitteena on parantaa yritysasiakkaidensa eläketurvaa ja jatkossa työtulo asetetaan oikealle tasolla eri työuran vaiheessa. Silloin eläkettä kertyy oikea määrä ja sosiaaliturvan perusta pysyy oikeana.

Työtulon määrittelyssä aiemmin ongelmia

Lakia on pitänyt tarkentaa, sillä yhä useamman yrittäjän työtulo ei ole vastannut hänen työpanoksensa todellista arvoa. Monella yrittäjällä on YEL maksut olleet paljon vähäisempiä, kuin mitä nykylaki edellyttää. Yrittäjälle jää sosiaali- ja eläketurva pienemmäksi muihin väestöryhmiin verrattuna ja sen perusteella esimerkiksi eläke jää pieneksi.

Miten YEL muutokseen voi varautua?

Varaut parhaiten YEL-vakuutuksen muutokseen pitämällä YEL-työtulosi ajan tasalla. Muutokset kannattaa tehdä ajoissa ja miettiä, että työtulosi on vähintään työpanoksesi verran. Työtuloa ei voi muuttaa takautuvasti.

Milloin YEL kannattaa sitten tarkistaa? Vähintään kerran vuodessa tai jos yrittäjyydessä tapahtuu pidempikestoisia muutoksia. YEL-työtulon muutokset tehdään yleensä silloin, kun yritystoiminta laajenee tai pienenee, sivutoimisuus muuttuu kokopäiväiseksi tai jotain muuta merkittävää tapahtuu. Aloittavan yrittäjän eläkevakuutus kannattaa tarkistaa ensimmäisen kuuden kuukauden kuluttua yrittäjyyden alkamisesta.

Jos yrittäjä määrittää YEL-vakuutuksen työtulon oikealla tavalla, ei eläkeyhtiö todennäköisesti tule ehdottamaan tulevina vuosina muutoksia YEL-vakuutukseen.

Varsinkin toimeentulon riskien ollessa koholla, tulee YEL-työtulo pitää ajan tasalla. Jos joudut työttömäksi, tulee sosiaaliturvan olla työtulosi kanssa samalla tasolla, että saat oikean korvauksen työttömyyden ajalta.

YEL-vakuutuksen hinta saattaa muuttua jatkossa

YEL-vakuutuksesi voi nousta jatkossa

YEL-vakuutus on pakollinen ja YEL-vakuutuksen työtulon perusteella kerrytät eläkettä sekä sosiaaliturvaa ja muita etuuksia. Kun otat YEL-vakuutuksen, määritä työtulosi oikein ja kulut eivät nouse merkittävästi jatkossa.

18-52 vuotiaat:

  • Ennen 18,80%, nykyään 24,10%

53-62 vuotiaat:

  • Ennen 19,97%, nykyään 25,60%

yli 63 vuotiaat:

  • Ennen 18,8% nykyään 24,10%

Kun aloitat ensimmäistä kertaa yrittäjänä toimimisen, saat YEL-maksusta 22% alennuksen neljän vuoden ajan. Jos yritystoimintasi päättyy tämän ajan kuluessa, voit käyttää myöhemmässä vaiheessa alennuksesi uuteen yritystoimintaan.

YEL-uudistus 2023 tiivistettynä

YEL-vakuutus ja YEL-vakuutuksen seuranta uudistuu vuonna 2023. Yrittäjän eläkelain on katsottu olevan vanhanaikainen ja siihen on katsottu tarvittavan päivitystä. Yrittäjät ovat jääneet eläke- ja sosiaalimaksuissaan muista väestöryhmistä jälkeen ja tilannetta pitää tasata.

Yrittäjän on pakollista ottaa YEL-vakuutus tietyissä tilanteissa, mutta siihen tehtävät muutokset ovat aina yhtä kiinnostavia yrittäjille. YEL-työtulosi tarkennusta tehdään jatkossa paremmin, mikä saattaa vaikuttaa YEL-maksuun tulevaisuudessa.

Parantaa yrittäjän sosiaali- ja eläketurvaa

Kun otat YEL-vakuutuksen ja työtulosi on liian matala, et saa asianmukaista sosiaaliturvaa esimerkiksi työttömyyden ajalta tai eläketurvaa eläkkeelle päästyäsi. Yrittäjän eläke ei kerry tarpeeksi hyvin, jos eläkevakuutus eli YEL-vakuutus on liian matala.

Voit miettiä yrittäjälle tavanomaista tilannetta, jossa et esimerkiksi ole työkykyinen. Yrityksen maksut tulee maksaa, vaikka et voi tehdä tuottavaa työtä yrityksesi eteen. Pakollinen vakuutus tuntui aiemmin turhalta, mutta nyt huomaat, ettei vakuutusta ole kannattanut laiminlyödä. Saat oikeaa korvausta työttömyyden ajalta eikä yrityksesi kärsi tilanteesta kovin paljon.

Työtulon tarkempi määritys

Joudut ottamaan YEL-vakuutuksen erilaisissa tilanteissa, kuten jos olet vähintään neljä kuukautta työskennellyt yrityksessäsi, jos henkilö omistaa yksin yli 30 prosenttia yrityksestä tai kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies tai avoimen yhtiön yhtiömies.

Työtulo ei ole sama, kuin palkka vaan se on antamasi työpanoksen arvo yrityksessäsi. Se ei ole sama kuin palkka, liikevaihto tai liiketoiminnan tulos. YEL-työtulon tulee vastata samaa palkkaa, kuin mitä yhtä ammattitaitoiselle tekijälle maksettaisiin samasta työnkuvasta.

Eläkeyhtiö tarkastaa työtulon tasaisin väliajoin

YEL-työtulo tulee tarkistaa myös eläkeyhtiön puolesta tasaisin väliajoin, jotta se pysyy oikealla tasolla ja yrittäjän eläkevakuutus ja sosiaaliturva ei putoa liian alhaiseen lukemaan. YEL-vakuutuksen työtulosta antaa eläkeyhtiö oman ehdotuksensa, mutta yrittäjä voi kuitenkin korjata lukuja. Eläkeyhtiöllä ei ole kuitenkaan täyttä tietoa yrityksesi kokonaiskuvasta.

YEL-maksu saattaa nousta

Mikäli YEL-vakuutuksen alaiset tulosi ovat vähintään tai enemmän kuin viime vuonna, on silloin YEL-maksut vuonna 2023 todennäköisesti suuremmat. YEL-vakuutuksen hintoihin tulee vuoden alussa aina pieni korotus, joten jos YEL-työtulo ei muutu merkittävästi pienemmäksi, on silloin kustannukset saman suuruiset tai suuremmat.