Markkinointirekisteri

Yritysluoton markkinointirekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

OPR-Finance Oy (OPR-Yritysrahoitus Oy)
Lautatarhankatu 8 B, 00580 Helsinki
Puh. 020 741 2030
asiakaspalvelu@yritysluotto.fi

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Antti Liira
Lautatarhankatu 8 B, 00580 Helsinki
Puh. 040 569 7779
antti.liira@opr-finance.fi

3. Rekisterin nimi

MARKKINOINTIREKISTERI

4. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu markkinoinnin toteuttamiseksi.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

  • tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen,
  • sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen,
  • asiakkaan tai muun rekisteröidyn käyttäytymisen analysointi ja profilointi,
  • sähköinen ja suoramarkkinointi,
  • mainonnan kohdentaminen yhtiömme omissa ja muiden tahojen verkkopalveluissa

Voimme käyttää automaattista päätöksentekoa (ml. profilointi) tunnistamaan esimerkiksi rekisteröityjen henkilöprofiileja, verkkokäyttäytymistä, ikää, kulutustottumuksia. Käytämme näitä tietoja esimerkiksi päätöksenteossa, markkinoinnin kohdentamisessa ja palvelujen kehittämisessä.

5. Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia henkilötietoja:

  • rekisteröidyn perustiedot kuten nimi;
  • rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite ja puhelinnumero;
  • yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot (mikäli asiayhteydessä tarpeellista) kuten y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot;
  • markkinointikiellot- ja suostumukset;
  • mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Mistä saamme tietoja?

Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään verkkosivuston käytön yhteydessä.
Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

7. Kenelle luovutamme tietoja ja siirrämmekö tietoja EU:n ulkopuolelle?

Käsittelemme tietoja itse ja hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme tehneet tietojenkäsittelysopimuksen jokaisen henkilötietoja käsittelevän alihankkijamme kanssa.

Tietoja saatetaan luovuttaa viranomaisille pakottavan sääntelyn nojalla.

Emme luovuta henkilötietoja EU-alueen ulkopuolelle.

8. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

9. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus esimerkiksi tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi. Toimita asiaa koskevat pyynnöt henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän välisemme asiakassuhde. Esitä tällaisessa tilanteessa vastustamista koskeva vaatimuksesi kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

10. Keneen voit olla yhteydessä?

Kaikki yhteydenotot ja kysymykset koskien tätä tietosuojaselostetta pitäisi lähettää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti henkilölle, joka on mainittu kohdassa kaksi (2).

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli teemme muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen, muutokset laitetaan verkkosivuillemme muutospäivän kera. Suosittelemme, että katsot tietosuojaselostetta uudelleen silloin tällöin varmistuaksesi mahdollisista muutoksista.

Tämä rekisteriseloste on tarkastettu viimeksi 17.5.2021.