31.5.2018

Yritysluoton asiakastyytyväisyys on säilynyt korkealla tasolla

Toteutimme asiakastyytyväisyystutkimuksen huhtikuussa 2018. Tavoitteenamme oli saada selville, kuinka hyvin olemme onnistuneet palvelemaan asiakkaitamme ja miten lainapalvelua tulisi kehittää. Yritysluotto.fi-lainapalvelun asiakkaat antoivat palvelusta hyvän arvion. Lainan hakemisen helppous ja maksun nopeus ovat asiakkaiden arvostamia ominaisuuksia. 

Yritysluotto.fi-palvelun asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin sähköpostikyselynä huhtikuussa 2018 ja siihen vastasi 217 asiakasta. Valtaosa vastaajista (47,5%) työskentelee 2–5 henkilöä työllistävissä yrityksissä ja 77,0% ilmoittaa asemansa yrityksen omistajaksi.

Asiakkaat tyytyväisiä palveluun

Yritysluoton asiakkaat ovat tyytyväisiä lainapalveluun ja lainan hakemisen sujuvuuteen. Lainapalvelun kokonaistyytyväisyyttä arvioitiin asteikolla yhdestä viiteen. Keskiarvoksi kaikista annetuista arvioista muodostui 4,3. Asiakastyytyväisyys on näin ollen pysynyt vuoden 2017 tasolla.

Kuva 1. Asiakkaat ovat tyytyväisiä Yritysluotto.fi-lainapalveluun
 

Myös asiakaspalvelu vastaa asiakkaiden tarpeisiin: 66,8% vastaajista on saanut riittävästi tukea asiakaspalvelusta. Asiakaspalvelua käyttäneet pääsivät myös arvioimaan tarkemmin asiakaspalvelun onnistumista asteikolla 1–5. Jopa 49,7% vastanneista antoi asiakaspalvelulle parhaan arvosanan (5). Lisäksi 44,4% vastanneista arvioi palvelua arvosanalla 4. Asiakaspalvelun keskimääräiseksi arvosanaksi muodostui 4,4. Tyytyväisyys asiakaspalveluun on hieman kohonnut edellisestä vuodesta.

 

Yritysluoton asiakkaiden suositteluhalukkuus NPS-mittarilla (Net Promoter Score) on myös kasvanut vuoden 2017 tuloksesta (23,35) tämän vuotiseen arvoon 28,57.

 

Lainan hakemisen helppous ja nopeus tärkeitä syitä valita Yritysluotto.fi

Kysyimme asiakkailtamme, miksi he ovat valinneet juuri Yritysluotto.fi-palvelun. Tärkeimmäksi syyksi he ilmoittavat lainan hakemisen helppouden (87,1% vastanneista). Toiseksi tärkein syy on ”Lainan tilityksen nopeus”; sen valitsi 51,2% vastanneista. Kahden tärkeimmän syyn merkitys on kasvanut vuoden 2017 tutkimuksen tuloksista. Tarpeisiin sopivat lainaehdot (14,7%) oli kolmanneksi suosituin valintakriteeri. Lainapalvelun luotettavuus on kasvattanut osuuttaan vuoden 2017 tutkimuksen 10,9 prosentista 12,4 prosenttiin.

 

Yritysluotolla rahoitetaan yhä enemmän liiketoiminnan kasvua ja kehitystä

Yritysluoton asiakkaat hakevat lisärahoitusta etenkin käyttöpääomaksi tai kassavajeeseen. Myös erilaiset hankinnat, kalusto ja investoinnit ovat usein mainittuja syitä hakea rahoitusta Yritysluotto.fi-palvelusta. Vuoden 2018 tutkimuksessa korostui edellisvuotta enemmän yrityksen kasvuun tai liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät syyt.

Kyselyn yhtenä tavoitteena oli saada selville asioita, joilla palvelua voitaisiin kehittää. Saimme paljon erilaisia kehitysideoita, jotka liittyivät muun muassa hinnoitteluun, takaisinmaksun joustavuuteen, maksuaikaan ja asiakasetuihin. Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelua asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti. Kiitämme kaikkia kyselyyn vastaajia kehitysideoista ja palautteesta.

 

kk

  • Kuukausierä:
  • Yhteensä:

Asiakaspalvelu

Avoinna arkisin 9–17
Puhelin
020 741 2032
Avoinna arkisin klo 9–17
Sähköposti
asiakaspalvelu@yritysluotto.fi
   
   
05.11.2018
Lisärahoitus pelastaa yrittäjän yllättävässä kiireessä: ”Yrittäjä sai tiukassa tilanteessa talouden... Lue lisää…
04.10.2018
Yrittäjä, oletko valmis kiireiseen sesonkiin? 5 + 1 asiaa, jotka on hyvä muistaa... Lue lisää…
03.09.2018
Autokauppias Aapo Ruhanen turvautuu Yritysluottoon, kun kauppa käy kuumana Salolainen Aapo Ruhanen... Lue lisää…
20.08.2018
Investointeihin uudenlaista uskallusta Pienyrityksissä tarve uusien työntekijöiden palkkaamiselle,... Lue lisää…