Uutiset

Yritysluoton vuoden 2019 asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset

Asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan Yritysluoton asiakkaat ovat jälleen tyytyväisiä palveluun. Jokavuotinen tutkimus toteutettiin huhtikuussa ja sen tavoitteena on saada selville, miten tyytyväisiä asiakkaat ovat palveluun ja millaisia kehitystoiveita heillä palvelun suhteen on. Yritysluotto.fi-lainapalvelun asiakkaat antoivat palvelulle myös vuonna 2019 hyvän arvion. Lainan hakemisen helppous ja maksun nopeus ovat asiakkaiden arvostamia ominaisuuksia ja syitä valita Yritysluotto.fi-palvelu.

Yritysluotto.fi-palvelun asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin sähköpostikyselynä huhtikuussa 2019 ja siihen vastasi yhteensä 139 asiakasta. Vastausprosentti jäi edellistä vuotta alhaisemmaksi, sillä vuonna 2018 kyselyyn vastasi 217 henkilöä. Lähes puolet vastaajista (47,9 %) työskentelee 2–5 henkilöä työllistävissä yrityksissä ja 85,0 % ilmoittaa asemansa yrityksen omistajaksi.

Yritysluoton asiakastyytyväisyys säilynyt korkealla tasolla

Yritysluoton asiakkaiden kokonaistyytyväisyys on säilynyt edellisvuosien tasolla. Keskiarvoksi kaikista annetuista arvioista muodostui 4,34. Asiakkaat ovat arvioineet tyytyväisyyttään lainapalveluun asteikolla yhdestä viiteen. Vuonna 2018 asiakkaat antoivat lainapalvelulle arvosanan 4,33 ja vuonna 2017 4,32, joten asiakastyytyväisyys on säilynyt korkealla tasolla jo usean vuoden ajan.

Korkeasta asiakastyytyväisyydestä huolimatta kehityskohteitakin löytyy. Pääosin kyselyssä mainitut kehityskohteet liittyvät lainan hinnoitteluun ja takaisinmaksuun. Palautteissa esitettiin toiveita muun muassa pidemmästä takaisinmaksuajasta ja ns. kanta-asiakashinnoittelusta, jossa pitkäaikaiset ja maksukykyiset asiakkaat saisivat alennusta lainan kuluista. Kiitämme kyselyyn vastaajia kehitysideoista sekä palautteesta ja pyrimme kehittämään Yritysluotto.fi-lainapalvelua saadun palautteen mukaisesti.

Asiakkaat antavat lainan hakemisen helppoudelle kiitosta

Kyselyyn vastanneet saivat valita kaksi omasta mielestään tärkeintä syytä, miksi ovat valinneet Yritysluotto.fi-rahoituspalvelun. Lainan hakemisen helppous on ylivoimaisesti tärkein syy valita Yritysluotto – jopa 90,0 % vastanneista mainitsi tämän syyn. Lainan hakemisen helppous on kasvattanut merkitystään edellisvuodesta, jolloin sen osuus oli 87,1 %.

Toiseksi tärkeimmäksi syyksi asiakkaat mainitsevat lainan tilityksen nopeuden, jonka valitsi 48,6 % vastanneista. Lainan tilityksen nopeus on säilyttänyt toisen sijan edellisestä vuodesta, kun taas lainapalvelun luotettavuus (12,1 %) on noussut kolmanneksi tärkeämmäksi syyksi valita Yritysluotto. Edellisvuoden kolmanneksi tärkein syys ”Tarpeisiini sopivat lainaehdot” oli vuonna 2019 neljänneksi tärkein 10,0 prosenttiosuudellaan.

Asiakaspalvelun laatu ja suositteluhalukkuus edellisvuosien tasolla

Tutkimuksessa selvitettiin myös tarkemmin, miten asiakaspalvelumme vastaa asiakkaiden tarpeisiin. 57,9 % vastaajista on saanut riittävästi tukea asiakaspalvelusta, kun taas 37,9 % vastaajista on pystynyt hoitamaan rahoitukseen liittyvät asiat ilman erillistä yhteydenottoa asiakaspalveluun. Asiakaspalvelua käyttäneet arvioivat sen onnistumista asteikolla 1–5. Asiakaspalvelun arvosanaksi keskiarvoksi muodostui 4,37. Jopa puolet vastanneista antoi asiakaspalvelulle parhaan arvosanan (5). Tyytyväisyys asiakaspalveluun pysynyt edellisten vuosien tasolla.

Asiakastyytyväisyystutkimuksen yhteydessä kysytään myös Yritysluoton asiakkaiden suositteluhalukkuus NPS-mittarilla (Net Promoter Score). Vuoden 2019 on täsmälleen sama, kuin edellisenä vuonna, kun NPS-luvuksi muodostui 28,57.

Yritysluottoa haetaan etenkin käyttöpääomaksi

Edellisvuosien tapaan Yritysluoton asiakkaat hakevat lisärahoitusta etenkin käyttöpääomaksi. Myös erilaiset hankinnat, kalusto ja investoinnit ovat usein mainittuja syitä hakea rahoitusta Yritysluotto.fi-palvelusta. Edellisvuosien tuloksista poiketen lainaa käytetään entistä vähemmän äkillisen kassavajeen paikkaamiseen. Sen sijaan liiketoiminnan kehittäminen ja kasvun rahoittaminen ovat kasvattaneet osuuttaan käyttökohteiden joukossa myös vuonna 2019.