6.6.2017

Lainan hakemisen helppous ja tilityksen nopeus saivat kiitosta asiakkailtamme

Kysyimme asiakkailtamme, kuinka hyvin olemme onnistuneet palvelemaan heitä. Yritysluotto.fi-lainapalvelun asiakkaat antoivat palvelusta hyvän arvion ja erityisesti lainan hakemisen ja maksun nopeus sekä helppous saivat kiitosta.

Yritysluotto.fi-palvelun asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin sähköpostikyselynä huhtikuussa ja siihen vastasi 256 asiakasta. Kyselyn tavoitteena oli saada palautetta, jotta lainapalvelua voidaan edelleen kehittää. Enemmistö vastaajista (54,7%) työskentelee 2–5 henkilöä työllistävissä yrityksissä ja 80,9% ilmoittaa asemansa yrityksen omistajaksi.

Lainapalveluun ollaan tyytyväisiä

Asiakkaat ovat tyytyväisiä lainapalveluun ja lainan hakemisen toimivuuteen. Kysymykseen ”Kun hait meiltä lainaa, kuinka mielestäsi onnistuimme?” 47,7% vastanneista antoi toiseksi parhaan arvosanan 4. Parhaan arvosanan (5) antoi 44,1% prosenttia vastanneista. Lainapalvelun toimivuutta arvioitiin asteikolla yhdestä viiteen. Keskiarvoksi annetuista arvioista muodostui 4,3.

Kun hait meiltä lainaa

 

Lainan hakemisen helppous tärkein syy valita Yritysluotto.fi

Kysyttäessä syitä, miksi asiakkaat ovat päätyneet juuri Yritysluotto.fi-palveluun, ylivoimaisesti tärkeimmäksi syyksi valikoitui ”Lainan hakemisen helppous”: 82,4% vastanneista valitsi tämän vaihtoehdon. Lainan tilityksen nopeuden valitsi 47,7% vastanneista. Tarpeisiin sopivat lainaehdot (18,0%) oli kolmanneksi suosituin valintakriteeri. Yritysluotto.fi-palvelu onkin panostanut nimenomaan siihen, että lainan hakeminen ja lainan maksu sujuvat mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasti asiakkaille.

Kyselytutkimuksessa selvitettiin myös, mihin käyttöön yritysrahoitusta haetaan ja käytetään. Vastaukset osoittivat, että Yritysluottoa haetaan etenkin käyttöpääomaksi tai kassavajeeseen. Myös erilaiset hankinnat, kalusto- ja muut investoinnit ovat usein mainittuja syitä hakea rahoitusta Yritysluotto.fi-palvelusta.

Asiakaspalvelu vastaa tarpeisiin

61,3% vastaajista on saanut riittävästi tukea asiakaspalvelusta. Asiakaspalvelua käyttäneet pääsivät myös arvioimaan tarkemmin asiakaspalvelun onnistumista. Jopa 48,1% vastanneista antoi asiakaspalvelulle parhaan arvosanan (5). Lisäksi 42,6% vastanneista arvioi palvelua arvosanalla 4. Asiakaspalvelun keskimääräiseksi arvosanaksi asteikolla 1–5 muodostui 4,4.

Miten asiakaspalvelumme on onnistunut palvelemaan sinua?

Kysyimme myös, kuinka moni asiakkaista olisi valmis suosittelemaan Yritysluotto.fi-lainapalvelua. Asteikolla 0–10 arvon 8 oli valinnut 25,0% vastanneista. 19,9% vastanneista antoi arvosanan 9 ja 22,7% vastaajista oli valinnut parhaan arvosanan 10. Suositteluhalukkuus kertoo laadukkaasta ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavasta palvelukokonaisuudesta.

Kyselyn yhtenä tavoitteena oli saada selville asioita, joilla palvelua voitaisiin kehittää. Saimme paljon erilaisia kehitysideoita, jotka liittyivät muun muassa hinnoitteluun, takaisinmaksun joustavuuteen, maksuaikaan ja verkkopalvelun toimivuuteen. Myös toiveita maksuvapaista jaksoista ja eduista kanta-asiakkaille esitettiin. Yritysluotto.fi pyrkii jatkuvasti kehittämään palvelua asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Kiitämme kaikkia kyselyyn vastaajia kehitysideoista ja palautteesta.

 

kk

  • Kuukausierä:
  • Yhteensä:

Asiakaspalvelu

Avoinna arkisin 9–17
Puhelin
020 741 2032
Avoinna arkisin klo 9–17
Sähköposti
asiakaspalvelu@yritysluotto.fi
   
   
21.12.2020
Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta sekä toivotamme rauhallista joulua sekä menestystä... Lue lisää…
09.12.2020
Kehitämme Yritysluottoa saamamme asiakaspalautteen mukaan ja pidennämme lainan maksimilaina-aikaa.... Lue lisää…
01.09.2020
  Olemme rahoittaneet suomalaisia yrityksiä aina vuodesta 2013 saakka. Yritysluotto.fi-lainapalvelu... Lue lisää…
03.07.2020
Kesäkuussa 2020 toteutetun asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan Yritysluottoa haetaan... Lue lisää…