Uutiset

Yritysluottoa haetaan käyttöpääomaksi ja hankintoihin

Kesäkuussa 2020 toteutetun asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan Yritysluottoa haetaan edellisvuosien tapaan etenkin käyttöpääomaksi ja hankintoihin. Yritysluotto.fi-lainapalvelun asiakkaat antoivat palvelulle myös vuonna 2020 hyvän arvion, vaikka yleisarvio hieman laski edellisistä vuosista. Lainan hakemisen helppous ja maksun nopeus ovat jälleen asiakkaiden arvostamia ominaisuuksia ja tärkeimpiä syitä valita Yritysluotto.fi-palvelu. Vuoden 2020 asiakastyytyväisyystutkimuksen vastausprosentti oli edellisvuosia alhaisempi.

Yritysluotto.fi-palvelun asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin sähköpostikyselynä poikkeuksellisesti vasta kesäkuussa, kun se aiempina vuosina on toteutettu jo huhtikuussa. Poikkeuksellinen tutkimuksen aikataulu johtui pääosin koronakriisistä. Vuoden 2020 kyselyyn vastasi 59 asiakasta, joten se on merkittävästi edellisvuotta vähemmän, jolloin vastauksia saatiin 139 kappaletta. Matalampi vastausmäärä vaikuttanee tutkimuksen tuloksiin ja vaikeuttaa vertailua edellisvuosien tuloksiin. Noin puolet vastaajista (50,8 %) työskentelee 2–5 henkilöä työllistävissä yrityksissä ja 83,1 % ilmoittaa asemansa yrityksen omistajaksi.

Asiakkaat tyytyväisiä palveluun

Yritysluoton asiakkaiden kokonaistyytyväisyyden keskiarvoksi muodostui asteikolla yhdestä viiteen 4,15. Asiakastyytyväisyys on laskenut hieman edellisistä vuosista, sillä samansisältöisen tutkimuksen kokonaisarvosana oli vuonna 2019 4,34 ja vuonna 2018 4,33. Kuitenkin vuoden 2020 tulosta voidaan pitää varsin hyvänä, sillä esimerkiksi yli puolet vastaajista (52,5 %) oli antanut toiseksi parhaimman arvosanan. Korkein arvosana keräsi yli kolmanneksen (35,6 %) vastauksista.

Asiakastyytyväisyystutkimuksen tavoitteena on saada selville, miten tyytyväisiä asiakkaat tällä hetkellä ovat palveluun ja millaisia kehitystoiveita heillä palvelun suhteen on. Vastaukissa mainitut kehityskohteet liittyvät tänäkin vuonna etenkin lainan hintaan ja hinnoitteluun. Palautteissa esitettiin toiveita myös muun muassa pidemmästä takaisinmaksuajasta. Kiitämme kyselyyn vastaajia kehitysideoista sekä palautteesta ja pyrimme kehittämään Yritysluotto.fi-lainapalvelua saadun palautteen mukaisesti.

Asiakaspalvelun laatu ja suositteluhalukkuus tulevaisuuden kehityskohteina

Tutkimuksessa selvitettiin myös tarkemmin, miten asiakaspalvelumme vastaa asiakkaiden tarpeisiin. Jopa 72,9 % vastaajista on saanut riittävästi tukea asiakaspalvelusta. Osuus on noussut vuodesta 2019, jolloin se oli 57,9 %. 18,6 % vastaajista on pystynyt hoitamaan rahoitukseen liittyvät asiat ilman erillistä yhteydenottoa asiakaspalveluun. Asiakaspalvelua käyttäneet arvioivat sen onnistumista asteikolla 1–5. Asiakaspalvelun arvosanaksi keskiarvoksi muodostui 4,23. Arvosana putosi hieman vuodesta 2019, jolloin se oli 4,37. Tulemme kiinnittämään jatkossa huomioita, että asiakaspalvelun laatu säilyy korkealla tasolla.

Asiakastyytyväisyystutkimuksen yhteydessä kysytään Yritysluoton asiakkaiden suositteluhalukkuus NPS-mittarilla (Net Promoter Score). Suositteluhalukkuudessa on selvää pudotusta edellisen vuoden tulokseen. Vuoden 2020 Net Promoter Score -luvuksi muodostui ainoastaan 5,08, kun se vielä viime vuonna oli 28,57.

Käyttöpääoma ja hankinnat tärkeimpiä käyttökohteita

Yritysluottoa haetaan etenkin käyttöpääomaksi tai hankintojen rahoittamiseen. Myös kassavaje on tärkeä käyttökohde ja sen osuus on noussut edellisvuoden tutkimuksesta. Lisärahoituksen käyttökohteista liiketoiminnan kehittäminen on laskenut edellisvuodesta. Liiketoiminnan kasvattamista ei ollut edellisvuosien tapaan mainittu. Uusia käyttökohteita tämän vuoden tutkimuksessa olivat: yllättävät kulut, kausivaihtelu ja lomapalkkojen maksu.

Lainan hakemisen helppoudelle ja nopeudelle jälleen kiitosta

Kyselyyn vastanneet saivat valita kaksi omasta mielestään tärkeintä syytä, miksi ovat valinneet Yritysluotto.fi-rahoituspalvelun. ”Lainan hakemisen helppous” on tärkein syy valita Yritysluotto, 83,1 % vastanneista mainitsi tämän syyn. Toiseksi tärkeimmäksi syyksi asiakkaat mainitsevat ”lainan tilityksen nopeuden”, jonka valitsi 55,9 % vastanneista. Edellisvuoden tapaan kolmanneksi mainituin syy valita Yritysluotto on ”lainapalvelun luotettavuus”. Luotettavuuden merkitys on kasvanut 15,3 prosenttiin edellisvuoden 12,1 prosentista.